Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju

Przedstawiamy do konsultacji projekt Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru objętego działaniami LGD Sąsiedzka Dolina. Dokument powstał w drodze spotkań informacyjnych we wszystkich gminach, a także konsultacji z grupami, do których będzie kierowane wsparcie. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem i przesłania nam opinii, pomysłów i uwag. Liczymy na wszelkie głosy. 

Zapraszamy do konsultacji

Formularz .doc

Pobierz, wypełnij, prześlij e-mailem

Formularz.pdf

Pobierz, wypełnij, prześlij e-mailem

Ankieta online

Prześlij nam swoje uwagi za pośrednictwem ankiety

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne

Od 28 września przeprowadzimy spotkania konsultacyjne w 11 gminach, które zamierzamy objąć Lokalną Strategią Rozwoju. Zapraszamy do udziału. Więcej w zakładce "Dołącz do nas".


harmonogram1pngharmonogram2png