Startujemy z realizacją LSR

Umowa na realizację LSR podpisana

LGD Sąsiedzka Dolina zawarła z Województwem Podlaskim umowę na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Uroczystość podpisania umowy miała miejsce 4 stycznia 2024 r.  Pieniądze na realizację strategii pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (50,5 mln zł), zarządzanego przez samorząd województwa, oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i inicjatywy LEADER (28,1 mln euro).
Więcej na: Ponad 78 mln euro z funduszy unijnych na lokalne grupy działania - Portal informacyjny województwa podlaskiego – podlaskie.eu

Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju

Przedstawiamy do konsultacji projekt Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru objętego działaniami LGD Sąsiedzka Dolina. Dokument powstał w drodze spotkań informacyjnych we wszystkich gminach, a także konsultacji z grupami, do których będzie kierowane wsparcie. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem i przesłania nam opinii, pomysłów i uwag. Liczymy na wszelkie głosy. 

Zapraszamy do konsultacji

Formularz .doc

Pobierz, wypełnij, prześlij e-mailem

Formularz.pdf

Pobierz, wypełnij, prześlij e-mailem

Ankieta online

Prześlij nam swoje uwagi za pośrednictwem ankiety

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne

Od 28 września przeprowadzimy spotkania konsultacyjne w 11 gminach, które zamierzamy objąć Lokalną Strategią Rozwoju. Zapraszamy do udziału. Więcej w zakładce "Dołącz do nas".


harmonogram1pngharmonogram2png