Startujemy z realizacją LSR

Umowa na realizację LSR podpisana

LGD Sąsiedzka Dolina zawarła z Województwem Podlaskim umowę na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Uroczystość podpisania umowy miała miejsce 4 stycznia 2024 r.  Pieniądze na realizację strategii pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (50,5 mln zł), zarządzanego przez samorząd województwa, oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i inicjatywy LEADER (28,1 mln euro).
Więcej na: Ponad 78 mln euro z funduszy unijnych na lokalne grupy działania - Portal informacyjny województwa podlaskiego – podlaskie.eu

Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju

Przedstawiamy do konsultacji projekt Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru objętego działaniami LGD Sąsiedzka Dolina. Dokument powstał w drodze spotkań informacyjnych we wszystkich gminach, a także konsultacji z grupami, do których będzie kierowane wsparcie. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem i przesłania nam opinii, pomysłów i uwag. Liczymy na wszelkie głosy. 

Zapraszamy do konsultacji

Formularz .doc

Pobierz, wypełnij, prześlij e-mailem

Formularz.pdf

Pobierz, wypełnij, prześlij e-mailem

Ankieta online

Prześlij nam swoje uwagi za pośrednictwem ankiety

Podpisanie umowy na wsparcie przygotowawcze

logowkijpegW dniu 2 sierpnia 2022 r. LGD Sąsiedzka Dolina podpisała umowę o przyznaniu pomocy nr 00026-6934-UM1000031/22 na Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - II nabór wniosków. Wysokość wsparcia wynosi 74 000 zł.

Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji będzie realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1. Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.