Startujemy z realizacją LSR

Umowa na realizację LSR podpisana

LGD Sąsiedzka Dolina zawarła z Województwem Podlaskim umowę na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Uroczystość podpisania umowy miała miejsce 4 stycznia 2024 r.
Pieniądze na realizację 13 strategii, które będą wdrażane na terenie regionu przez lokalne grupy działania pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (50,5 mln zł), zarządzanego przez samorząd województwa, oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i inicjatywy LEADER (28,1 mln euro).
Więcej na: Ponad 78 mln euro z funduszy unijnych na lokalne grupy działania - Portal informacyjny województwa podlaskiego – podlaskie.eu

Zakończyliśmy konsultacje LSR

Z dniem 24.05.2023 zakończyliśmy konsultacje społeczne projektu Lokalnej Strategii Rozwoju. Dziękujemy za wszystkie opinie i komentarze. Z pewnością wpłyną one na ostateczny kształt tego dokumentu.

Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju

Przedstawiamy do konsultacji projekt Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru objętego działaniami LGD Sąsiedzka Dolina. Dokument powstał w drodze spotkań informacyjnych we wszystkich gminach, a także konsultacji z grupami, do których będzie kierowane wsparcie. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem i przesłania nam opinii, pomysłów i uwag. Liczymy na wszelkie głosy.

Konsultacje społeczne LSR

Przeczytałeś projekt Lokalnej Strategii Rozwoju? Masz uwagi, pomysły, pytania? Czekamy na Twój głos. W dniach 15.05-24.05.2023 r. pobierz ankietę, wypełnij ją i prześlij mailem na adres:  sasiedzkadolina@gmail.com albo skorzystaj z formularza online.

Formularz .pdf

Pobierz formularz, wypełnij i prześlij do nas

Ankieta online

Wypełnij ankietę online

Ankieta konsultacyjna 

Szanowni Państwo,
w związku z trwającym procesem przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sąsiedzka Dolina" zwracamy się do mieszkańców gmin obejmowanych przez naszą LGD z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety online.

Wypełnienie ankiety zajmie maksymalnie 10 minut. Ankieta ma charakter anonimowy.

Link do ankiety: https://forms.gle/QdqfajdiQRvLpJBa6
Serdecznie dziękujemy!